Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 17.04.2023 r.

Informacje o naborze

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), na podstawie Uchwały nr 12/2022 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz na podstawie Uchwały nr 7/2023 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie: wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 4-179, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki” – „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, nr 4-181, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach” – Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Brzezinach, ogłasza nabory dla projektów:

 • Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach „PGKiM” w Gminie Aleksandrów Łódzki
  Wnioskodawca: „PGKiM” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/23 – wezwanie
 • Budowa instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Brzezinach
  Wnioskodawca: Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Brzezinach
  Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/23 – wezwanie
  Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r.

Listę niezbędnych dokumentów wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzi Obszar Metropolitalny.

 
Top