Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 29.04.2019 r.

Ogłaszamy konkurs zamknięty o nr RPLD.05.01.01-IZ.00-10-001/19 dotyczący gospodarki wodnej i zarządzania ryzykiem.

Informacje o naborze

Status naboru

  • Aktualny: od 2019-05-31 do 2019-06-14
 
Top