Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 23.12.2015 r.

Informacja o umowach o dofinansowanie projektów zawartych w czerwcu 2016 roku w ramach Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody.

pdfInformacja o umowach o dofinansowanie projektow zawartych z czerwcu 2016w ramach Poddziałania V.4.1135.79 KB30/06/2016


Informujemy o konkursie dla naboru nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem zgodności z kryteriami formalnymi  naboru Nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/1590.7 KB


pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej 195.42 KB


pdfLista członków KOP dla naboru z Poddziałania V.4.1 Ochrona środowiska310.7 KB

 
Top