Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska

Data publikacji: 29.04.2016 r.

Informujemy o wynikach oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w dniu 26 kwietnia 2016 r..

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej195.42 KB

 
Top