Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym. Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania III.2.1 Drogi wojewódzkie.

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.06.2016 r.

Ogłaszamy nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów - Kamieńsk Odcinek Bełchatów – Łękawa” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego.

 
Top