Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0004/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk Odcinek Bełchatów - Łękawa” złożony przez Województwo Łódzkie został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1603/16 z dnia 05.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 39 469 967,44 PLN w tym EFRR 35 315 234,03 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.61 KB

 
Top