Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach trybu pozakonkursowego dla naboru z Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Data publikacji: 24.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0004/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 Bełchatów – Kamieńsk odcinek Bełchatów - Łękawa” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 86,36% punktów.

 
Top