Raporty ewaluacja

Menu kontekstowe

Dostępnych (29) wiadomości ze wszystkich kategorii

W dniu 21 lipca 2016 r. podpisany został protokół odbioru…
Data publikacji: 03.11.2016 | Kategoria: Raporty ewaluacja
Załącznik 3 - Synteza strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Data publikacji: 14.05.2015 | Kategoria: Raporty ewaluacja
Załącznik 2 - Analiza alokacji – weryfikacja spełnienia minimalnych wymogów…
Data publikacji: 14.05.2015 | Kategoria: Raporty ewaluacja
Załącznik 1 - Ocena wpływu makroekonomicznego RPO WŁ na lata…
Data publikacji: 14.05.2016 | Kategoria: Raporty ewaluacja
Ewaluacja ex-ante dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na…
Data publikacji: 14.05.2015 | Kategoria: Raporty ewaluacja
Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020…
Data publikacji: 14.05.2015 | Kategoria: Raporty ewaluacja
Strona 3 z 3
 
Top