Skład Komitetu Monitorującego

 

W skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych (w tym m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych, środowiska naukowego, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych).

Przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych stanowią co najmniej jedną trzecią składu osobowego Komitetu, zapewniając kontrolę społeczną nad realizacją RPO WŁ 2014-2020.

Funkcję doradczą w Komitecie pełnią przedstawiciele Komisji Europejskiej. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć również reprezentanci innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

Skład osobowy Komitetu został określony w Uchwale nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ). Wszystkie czynności związane z powołaniem, odwołaniem bądź uzupełnieniem składu osobowego Komitetu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Województwa Łódzkiego.

pdfSkład osobowy KM RPO WŁ515.64 KB

Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego dotyczące zmian składu osobowego KM RPO WŁ:

pdfUchwała nr 253/18 ZWŁ z dnia 28 lutego 2018 r. (skan dokumentu)707.14 KB

pdfUchwała nr 253/18 ZWŁ z dnia 28 lutego 2018 r. (czysty dokument)519.02 KB

pdfUchwała nr 67/18 ZWŁ z dnia 22 stycznia 2018 r. (skan dokumentu)2.96 MB

pdfUchwała nr 67/18 ZWŁ z dnia 22 stycznia 2018 r. (czysty dokument)459.82 KB

pdfUchwała nr 1755/17 ZWŁ z dnia 27 grudnia 2017 roku (skan dokumentu)989.08 KB

pdfUchwała nr 1755/17 ZWŁ z dnia 27 grudnia 2017 roku (czysty dokument)459.55 KB

pdfUchwała nr 1585/17 ZWŁ z dnia 14 listopada 2017 r. (skan dokumentu)691.16 KB

pdfUchwała nr 1585/17 ZWŁ z dnia 14 listopada 2017 r. (czysty dokument)460.54 KB

pdfUchwała nr 1441/17 ZWŁ z 16 października 2017 r. (skan dokumentu)2.95 MB

pdfUchwała nr 1441/17 ZWŁ z 16 października 2017 r. (czysty dokument)464.93 KB

pdfUchwała nr 939/17 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 208/15 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ)(skan dokumentu)2.83 MB

pdfUchwała nr 939/17 z dnia 14 lipca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 208/15 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ)(czysty dokument)539.88 KB

pdfUchwała nr 595/17 ZWŁ z dnia 15 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 208/15 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ) (skan dokumentu)3.06 MB

pdfUchwała nr 595/17 ZWŁ z dnia 15 maja 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 208/15 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ) (czysty dokument)545.97 KB

pdfUchwała nr 330/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 208/15 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ) (skan dokumentu)3.08 MB

pdfUchwała nr 330/17 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 marca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 208/15 w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (KM RPO WŁ) (czysty dokument)545.3 KB

 

pdfUchwała nr 1628/16 ZWŁ z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 208/15 ZWŁ z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz prostująca oczywistą omyłkę pisarską w Uchwale Nr 936/16 ZWŁ z dnia 22 sierpnia 2016 r.771 KB

pdfUchwała nr 936/16 ZWŁ z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 208/15 ZWŁ z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-20203.06 MB (pdfczysty dokument545.42 KB)

pdfUchwała nr 673/16 ZWł z dnia 14 czerwca 2016 r.2.9 MB (pdfczysty dokument423.22 KB)

pdfUchwała nr 482/16 ZWŁ z dnia 27 kwietnia 2016 r.3.22 MB (pdfczysty dokument429.38 KB)

pdfUchwała nr 244/16 ZWŁ z dnia 7 marca 2016 r. 3.26 MB (pdfczysty dokument429.9 KB)

pdfUchwała nr 1129/15 ZWŁ z dnia 13 października 2015 r. 5.37 MB (pdfczysty dokument419.41 KB)

pdfUchwała nr 849/15 z dnia 4 sierpnia 2015 r.2.53 MB 

pdfUchwała nr 584/15 z dnia 1 czerwca 2015 r.5.44 MB (pdfczysty dokument5.44 MB)

pdfUchwała nr 429/15 ZWŁ z dnia 21 kwietnia 2015 r. 5.23 MB (pdfczysty dokument5.23 MB)

pdfUchwała nr 208/15 z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania KM RPO WŁ 2014-2020 5.06 MB (pdfczysty dokument5.06 MB)

 


Top