Sekretariat Komitetu

Adres Sekretariatu Komitetu:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź

Tel. 42 663 31 30; 42 663 31 20
Fax. 42 663 30 94
E-mail: sekretariat.KMRPOWL@lodzkie.pl

 

 
Top