Regulamin Komitetu

 

 

Regulamin działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został przyjęty na I posiedzeniu Komitetu, Uchwałą nr 1/15 KM RPO WŁ z dnia 9 czerwca 2015 r.

Na V posiedzeniu Komitetu, Uchwałą nr 13/15 KM RPO WŁ z dnia 3 grudnia 2015 r. zostały wprowadzone zmiany do Regulaminu działania.

Podczas X posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 9/16 KM RPO WŁ z dnia 26 września 2016 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Podczas XV posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 9/17 KM RPO WŁ z dnia 22 czerwca 2017 r. zatwierdzono zmiany w Regulaminu działania KM RPO WŁ

Podczas XVI posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 13/17 KM RPO WŁ z dnia 12 września 2017 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WL

Podczas XX posiedzenia Komitetu, Uchwałą nr 6/18 KM RPO WŁ z dnia 17 kwietnia 2018 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Uchwałą nr 3/20 KM RPO WŁ z dnia 2 marca 2020 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Uchwałą nr 1/21 KM RPO WŁ z dnia 11 stycznia 2021 r. zatwierdzono zmiany Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Podczas XXVII posiedzenia Komitetu, Uchwałą 18/21 KM RPO WŁ z dnia 20 grudnia 2021 r. zatwierdzono zmianę Regulaminu działania KM RPO WŁ.

Poniżej zamieszczono aktualną wersję Regulaminu działania KM RPO WŁ:

pdfRegulamin 850 KB

 

 

 
Top