Jak dobrze przygotować opis swojego pomysłu na biznes?

Data publikacji: 16.09.2016 r.
Jak dobrze przygotować opis swojego pomysłu na biznes?

„Herbata stygnie, zapada noc, a pod piórem ciągle nic” – śpiewała kiedyś Kasia Nosowska z  zespołu Hey. Jeżeli macie taki sam problem, wypełniając formularz zgłoszeniowy w celu ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (listę projektów znajdziecie na stronie RPO WŁ Wojewódzkiego Urzędu Pracy), to spieszymy z pomocą. Nie, nie napiszemy go za Was :). Mamy jednak kilka cennych porad, dzięki którym łatwiej będzie Wam opisać swój pomysł na wymarzony biznes. Koniecznie przeczytajcie także nasz poprzedni wpis poświęcony dotacjom na założenie firmy, w którym opisaliśmy cały proces ubiegania się o  wsparcie – KLIK.

Zapoznajcie się z dokumentacją rekrutacyjną!

Zanim zaczniecie wypełniać formularz zgłoszeniowy, bardzo ważne jest, żebyście zapoznali się z pozostałymi dokumentami.

Najważniejszym z nich jest regulamin rekrutacji, który określa w jaki sposób będzie przebiegała rekrutacja, czyli m.in. etapy, terminy, ocena na poszczególnych etapach, możliwości odwołania się od negatywnej decyzji i wiele innych, ważnych informacji np. kto może się ubiegać o dotację. Sprawdźcie zatem czy na pewno spełniacie kryteria dot. wieku, statusu na rynku pracy czy też miejsca zamieszkania. Jeżeli nie będziecie spełniali któregoś z tych warunków, to niestety, ale Wasza aplikacja zostanie odrzucona.

Drugim dokumentem, na który chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę są kryteria oceny. Każda instytucja zamieszcza informację nt. kryteriów, jakim będziecie podlegać na poszczególnych etapach rekrutacji. Wykorzystajcie to i zapoznajcie się z nimi! Dzięki temu będziecie wiedzieli m.in. o tym, ile punktów w poszczególnych kryteriach otrzyma Wasz pomysł na firmę.

Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli zapoznaliście się z dokumentami rekrutacyjnymi, upewniliście się, że ściągnęliście właściwy formularz zgłoszeniowy, to możecie przystąpić do jego wypełnienia.

W jego pierwszej części musicie podać Wasze dane teleadresowe, ale także informacje nt.  statusu na rynku pracy, wieku, wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy też dodatkowych kwalifikacji np. kursów i szkoleń.

Zwróćcie szczególnie uwagę na dwa ostatnie elementy – ocenie podlegają Wasze kwalifikacje (wiedza, umiejętności, doświadczenie w danej branży) do prowadzenia firmy. Dodatkową korzyścią, za którą otrzymacie punkty przy ocenie formularza, może być także spójność wykształcenia z przedmiotem planowanej działalności.

Druga część formularza to część najważniejsza, czyli opis Waszego pomysłu na biznes. Pamiętajcie! To czy dobrze go przygotujecie może zaważyć na tym czy będziecie mogli dalej ubiegać się o dotację!

Najczęściej w tym punkcie musicie podać informacje dotyczące:

- ogólnej charakterystyki firmy np. branża, forma prawna planowanej działalności, kod PKD itp.,
- opisu produktów lub usług,
- opisu procesu produkcji/świadczenia usług np. dostawcy produktów/usług, kanały sprzedaży,
- analizy rynku np. przewidywany popyt na produkty/usługi firmy, klienci, konkurencja, przewagi konkurencyjne,
- zakresu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia działalności,
- prognozy przychodów i kosztów.

Jakie jednak informacje powinniście uwzględnić w powyższych punktach? Przeczytajcie drugą część naszego wpisu.

 
Top