Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Nie tylko w Powiatowych Urzędach Pracy!

Data publikacji: 16.05.2016 r.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej?  Nie tylko w Powiatowych Urzędach Pracy!

Założenie własnej firmy to dla wielu osób przełomowy moment w życiu. Nie jest to także zadanie łatwe – nowym przedsiębiorcom ciężko odnaleźć się w gąszczu przepisów, często brak im doświadczenia i wiedzy na temat prowadzenia działalności. Przeszkodą jest także zdobycie środków finansowych, które umożliwią jej rozpoczęcie. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przewidzieliśmy środki, dzięki którym będziecie mogli uzyskać wsparcie na ten cel. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej – przeczytajcie nasz dzisiejszy wpis. Pokażemy Wam, jak będzie wyglądać „ścieżka” prowadząca do uzyskania dotacji.

Krok pierwszy – znalezienie instytucji udzielającej wsparcia

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi znajdziecie dane teleadresowe instytucji, które będą udzielały wsparcia:

POZNAJ PROJEKTY z zakresu DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Każda z tych instytucji będzie realizować projekt finansowany ze środków RPO WŁ, w ramach którego jego uczestnicy będą mogli ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności. Z informacji zamieszczonych na stronie dowiecie się, jakie kryteria musicie spełnić, żeby zakwalifikować się do danego projektu.

Podstawowy warunek ubiegania się o dotację to bycie osobą po 29. roku życia, niepracującą i znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji tj.:

  • osoby po ukończeniu 50. roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne, czyli pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez ponad 12 miesięcy,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami (potwierdzonymi orzeczeniem),
  • osoby o niskich kwalifikacjach, czyli z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym ogólnokształcącym lub zawodowym oraz zasadniczym zawodowym.

Nie oznacza to, że warunkiem otrzymania dotacji jest przynależność do wszystkich tych grup – wystarczy, że spełnicie tylko jeden warunek np. niedawno ukończyliście 50 lat. Musicie jednak pamiętać, iż oprócz przynależności do którejś ze wskazanych powyżej grup, o wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, które:

  • są rolnikami lub domownikami (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników),
  • prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Z dotacji nie będą niestety mogli skorzystać Ci z was, którzy w ciągu ostatnich 3 lat otrzymali wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej.

Ponadto, z informacji zamieszczonych na stronie WUP dowiecie się, kiedy poszczególne instytucje będą prowadzić rekrutację do swoich projektów.

Krok drugi – rekrutacja

Chętnych będzie wielu, zaś ilość dotacji ograniczona. Dlatego każda instytucja będzie prowadzić rekrutację do swojego projektu. Może ona np. polegać na ocenie dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowie kwalifikacyjnej z danym kandydatem. Pamiętajcie, że liczyć się będzie przede wszystkim Wasz pomysł na firmę i Wasze kwalifikacje, nie zaś kolejność zgłoszeń. Opis kryteriów wyboru zawsze znajdziecie w regulaminie rekrutacji, który będzie dostępny na stronie internetowej danej instytucji oraz w jej siedzibie.

Krok trzeci – szkolenia i doradztwo

Zanim dostaniecie uprawnioną dotację, czeka Was jeszcze szkolenie nt. podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej np. podatki, rachunkowość w firmie itp. Dodatkowo uzyskacie także pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz pozostałych dokumentów. Najlepsze biznesplany otrzymają rekomendację do dofinansowania.

Krok czwarty – dotacja!

Po rejestracji firmy oraz podpisaniu umowy o dofinansowanie wreszcie otrzymacie wsparcie finansowe. Dobra wiadomość to taka, że do Waszej dyspozycji będą nawet dwa rodzaje wsparcia:

  • jednorazowa dotacja na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości ok. 23 tys. zł. Będziecie ją mogli przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, konieczne do uruchomienia firmy np. zakup sprzętu i wyposażenia, towary handlowe, prace remontowe i budowlane.
  • finansowe wsparcie pomostowe w wysokości ok. 1750 zł. Z tych środków będziecie mogli opłacić koszty związane z prowadzeniem firmy np. składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne czy też czynsz za lokal. Z tej formy pomoc będziecie mogli korzystać aż przez 12 miesięcy.

Krok piąty – rozliczenie

Na koniec chcielibyśmy poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną kwestię – rozliczenie otrzymanego wsparcia. Oznacza to, że będziecie musieli przygotować zestawienie zakupów sprzętu, towarów lub usług, na które przeznaczyliście dotację. Na tym etapie instytucja, która udzieliła Wam wsparcia, przeprowadzi także kontrolę Waszej firmy. Nie macie jednak żadnych powodów do obaw, jeżeli zrealizowaliście Waszą inwestycję zgodnie z założeniami. Dobrze by było również, gdybyście mieli potwierdzenia wydanych przez Was pieniędzy w postaci faktur, rachunków, umów kupna-sprzedaży, potwierdzeń zapłaty itp. W końcu w dokumentach w firmie trzeba mieć porządek! J

I to już wszystko, co chcieliśmy Wam przekazać. Wejdźcie koniecznie na stronę WUP w Łodzi, a w międzyczasie możecie sprawdzić, jak sobie radzą Ci, którzy założyli swoje wymarzone firmy korzystając z dotacji w projekcie „Złota 30” realizowanego w poprzednim okresie finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

https://www.facebook.com/dorotatomaszewskajewellery

https://www.facebook.com/KlinikaNailSPA

https://www.facebook.com/LiveSessionMusic

Zapraszamy też do obejrzenia naszego video, z którego dowiecie się, jak napisać dobry wniosek.

 
Top