Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego i Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko

Data publikacji: 14.06.2016 r.

logotypy ue rpo lodzkie

Przyjęcie „Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020” oraz „Sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020

pdfSprawozdania z przebigu i wyników konsultacji projektu RPT3.21 MB

pdfSprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu SOOŚ168.42 KB

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

 
Top