Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Data publikacji: 18.05.2016 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/16 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.3, Poddziałania XI.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 21 kwietnia 2016 r

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Do regulaminu dołączono dodatkowo:

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w Wykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/16.

docWykaz zmian w Regulaminie konkursu dla Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe110.5 KB

docxRegulamin konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/16204.17 KB

 

 
Top