Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 06.10.2022 r.

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu po zmianie wynosi: 1 138 383,32 EUR, co stanowi 5 337 993,24 PLN.

Regulamin konkursu po zmianach

Wykaz zmian w regulaminie konkursu

 
Top