Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

 
Top