Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Miasto Łódź - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – miasto Łódź

Data publikacji: 29.06.2022 r.

Projekt nr RPLD.06.03.03-10-0001/17, pn. „Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 R., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic.” złożony przez Miasto Łódź, Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 600/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 74 535 926,18 PLN (w tym z EFRR 69 211 616,27 PLN) do kwoty 80 541 229,64 PLN (w tym z EFRR 75 238 907,20 PLN).

pdfInformacja o projekcie (247KB)

 
Top