Zmiana treści wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno gospodarczego - Miasto Łódź

Data publikacji: 18.04.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uchwałą 435/17 z dnia 12.0.2017 r. zmienił treśc wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami: Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic". Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej z 55 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie do 75 dni roboczych od złożenia wniosku o dofinansowanie w § 6 pkt 4 lit. c, w wezwaniu stanowiącym załącznik do Uchwały nr 1582/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

pdfZaktualizowane wezwanie do złożenia wniosku522.39 KB   

 
Top