Zmiana Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15 i wydłużenie terminu naboru wniosków

Data publikacji: 25.11.2015 r.

Informujemy o zmianie pdfRegulaminu konkursu nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15523.68 KB w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 20 października 2015 r.

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Do Regulaminu dołączono dodatkowe załączniki:

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w pdfWykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.03.00-IZ.00-10-001/15184.29 KB.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 26 listopada 2015 r.

Ponadto informujemy o wydłużeniu naboru wniosków do dnia 4 stycznia 2016 r. (poniedziałek).

 
Top