Lista umów o dofinansowanie podpisanych w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21

Data publikacji: 13.10.2021 r.

Poniżej publikujemy listę podpisanych umów o dofinansowanie w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista umów

 
Top