Zmiana terminu naboru wniosków w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 22.03.2021 r.

W związku z tym, że termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/21 zaplanowany został do dnia 5 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59, czyli dnia ustawowo uznawanego za dzień wolny od pracy, zgodnie z art. 57 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego uznaje się, że termin na złożenie wniosku upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony do 6 kwietnia 2021 r. godz. 23:59.

 
Top