Lista wniosków przekazanych do oceny formlano-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 08.04.2021 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista wniosków

 
Top