Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Ozorków - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 09.04.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/20, pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” złożony przez Gminę Ozorków został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 305/21 z dnia 07.04.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 850 301,15 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top