Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Ozorków - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 24.02.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0010/20, pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcy Wielkiej” złożony przez Gminę Ozorków uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top