Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez "EC-1 Łódź - Miasto Kultury" - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 05.03.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0005/20, pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” złożony przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 93,48% punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/20.

 
Top