Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez "EC-1 Łódź - Miasto Kultury" - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 12.02.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0005/20, pn. „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” złożony przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top