Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Nowosolna - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 18.02.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/20, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 135/21 z dnia 15.02.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 899 980,00 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top