Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Nowosolna - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 28.01.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0001/20, pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna” złożony przez Gminę Nowosolna uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 91,78% punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-004/20.

 
Top