Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Adrespol - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 17.02.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/20, pn. „OZE w Gminie Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 134/21 z dnia 15.02.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 382 100,00 PLN.

 
Top