Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Andrespol - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 05.02.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0003/20 pn.: „OZE w Gminie Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 93,15% punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-002/20.

 
Top