Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Tuszyn - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 03.11.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/17, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn” złożony przez Gminę Tuszyn Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1092/20 z dnia 29 października 2020 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 2 849 764,66 PLN do kwoty 3 074 585,61 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top