Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Miasta Głowno - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 22.10.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/20, pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie” Gminy Miasta Głowno Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1063/20 z dnia 20.10.2020 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 512 764,22 PLN do kwoty 579 982,98 PLN.

Informacja o projekcie

 
Top