Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Głowno - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 16.06.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/20 pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 3 w Głownie” złożony przez Gminę Miasta Głowno uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top