Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Brzeziny - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 22.10.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0009/17, pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Brzeziny” złożony przez Gminę Brzeziny Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1060/20 z dnia 20.10.2020 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 3.452.505,75 PLN do kwoty 3.523.388,02 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top