Ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn w ramach trybu pozakonkursowego dotyczącego termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 02.09.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/20 pn.: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,22% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-011/19.

 
Top