Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 06.08.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0006/20 pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej mieszczącego Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II oraz Przedszkole Miejskie Nr 3 w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top