Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 30.06.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/20, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49’’ złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 630/20 z dnia 26.06.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 433 329,02 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top