Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - termomodernizacja budynków ZIT

Data publikacji: 20.05.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/20 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top