Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 08.06.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/20, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – dla potrzeb Urzędu Gminy ul. 3 Maja 49” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-007/19.

 
Top