Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Miasto Łódź - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 27.04.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/19, pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury Widok” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 389/20 z dnia 23.04.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 315 040,65 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top