Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Miasto Łódź - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 24.03.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0003/19, pn. „Nowa przestrzeń, nowe możliwości w Widzewskich Domach Kultury - Dom Kultury Widok” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 64,13 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/19.

 
Top