Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 15.01.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/19, pn. „Kanalizacja ściekowa w Tuszynie – poprawą stanu środowiska w gminie”. złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 20/20 z dnia 14.01.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 2 416 925,57 PLN.

Szczegółowe informacje o projekcie

 
Top