Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

 
Top