Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Data publikacji: 13.01.2020 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotoworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Lista projektów

 
Top