Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Data publikacji: 10.10.2019 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Zmiany obejmują:

  • Regulamin konkursu – wydłużenie terminu naboru wniosków do dnia 29 października 2019 r. oraz rozszerzenie możliwości finansowania środków trwałych dla podmiotów zlokalizowanych na obszarach „białych plam”.
  • Załącznik nr 15 – Warunki realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego – złagodzenie wymogów technicznych i kadrowych dotyczących realizacji badań kolonoskopowych dla podmiotów leczniczych zlokalizowanych na obszarze „białych plam” (zmniejszenie liczby videokolonoskopów i pielęgniarek endoskopowych), aktualizacja założeń dotyczących realizowanych rocznie badań w Programie Badań Przesiewowych raka jelita grubego (PBP).
    Zmiany wynikają z uzgodnień podjętych przez Zarząd Województwa Łódzkiego z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, po rozeznaniu potencjału podmiotów leczniczych w zakresie spełnienia wymogów technicznych i kadrowych dotyczących realizacji Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego oraz uzgodnień Ministerstwa Zdrowia z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie (Centralny Ośrodek Koordynujący dla PBP).
  • Załącznik nr 16 – Lista powiatów województwa łódzkiego nieobjętych lub w bardzo niskim stopniu objętych profilaktyką w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego – aktualizacja listy powiatów stanowiących „białe plamy”.
    Zmiana wynika z podjęcia we wrześniu 2019 r. przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia (gremium, którego pracami kieruje Ministerstwo Zdrowia) uchwały aktualizującej obszary „białych plam” w województwach.

 

 
Top