Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Data publikacji: 10.01.2020 r.

Informujemy o zmianie regulaminu konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy. Zmiana dotyczy zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 877 118,78 EUR co stanowi 3 763 892,13 PLN.

Regulamin konkursu (wersja obowiązująca od 9.01.2020)

Wykaz zmian w regulaminie

 
Top