Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Miasto Zgierz - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 30.12.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/18, pn. „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1656/19 z dnia 20.12.2019 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 8 776 250,00 PLN do kwoty 18 001 271,95 PLN, w tym 16 106 401,22 PLN z EFRR oraz 1 894 870,73 PLN z Budżetu Państwa.

Informacje o projekcie

 
Top