Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Miasto Zgierz

Data publikacji: 09.10.2018 r.

Projekt nr WND. RPLD.03.01.01-10-0001/18, pn. „Poprawa jakości, funkcjonowania i rozwój oferty systemu transportowego na terenie Gminy Miasto Zgierz” złożony przez Gminę Miasto Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 80,68 % punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/18.

 
Top