Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Brójce - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 10.10.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/19, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce”” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 71,21% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/19.

 

 

 
Top