Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 25.09.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/19, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce” złożony przez Gminę Brójce uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top